Tapéta

webáruház - Minőségi tapéta, luxus

tapéták

széles választékát kínáljuk.
MENÜ
Kategóriák
Legújabb svéd tapétáink (395) Rasch tapéták (157)
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:
1.1. Szolgáltató adatai
Cég neve: Hajlék-2000 Kft.
Cég képviselő neve: Mészáros Árpád
Cég székhelye: 2484 Agárd, Szárcsa u. 5.
Cég adószáma: 11453835-2-07
Cég EU adószáma: HU-11453835
Cég cégjegyzékszáma: 07-09-004787

A továbbiakban Szolgáltató”.
1.2. Szolgáltató elérhetősége
Iroda és levelezési címe:
Telefon:  06 1 788 50 95
Fax: 06 1 323 00 13
E-mail: info@tapetawebaruhaz.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 09-18 óra között hívható.
Tárhelyszolgáltató:

Okit-Pressz Kft.
Székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 5.
Weboldala: www.opnet.hu
E-mail címe: support@opnet.hu

1.3. A Vásárló
Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (http://www.tapetawebaruhaz.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az ÁSZF-et tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.
2. Általános Szerződési Feltételek célja
Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
2.1. Szerződési Feltételek elfogadása
A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
2.2. Szerződési Feltételek hatálya
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2015. január 01. napjától határozatlan ideig hatályos.
3. A szolgáltatás
Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.
3.1. A szolgáltatás területi hatálya
Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. Megrendeléseket alaphelyzetben, az alábbi országokból fogadunk el:
•    Magyarország
4. Szerződés létrejötte és módosítása
4.1. Általános jellemzők
A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.
4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése
Határidőhöz kötött szolgáltatás vásárlása esetében a szolgáltatás jóváhagyása után 14 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással.
4.3. Fizetési feltételek
Előreutalás. A megrendelés végösszegét a vásárló a Hajlék-2000 Kft. által e-mailen elküldött bankszámlaszámra elutalja.
Bankkártyás fizetés. A megrendelés végösszegét a Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor teljesíti.
5. Jogok és kötelezettségek
5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége
5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint a info@tapetawebaruhaz.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.
5.1.6. Határidőhöz kötött szolgáltatások
Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti, amennyiben a késlekedés tényét a szolgáltató előre nem jelezte a vásárló felé.
5.1.7.  Szállítási feltételek
A szállítás költsége a Vásárlót terheli, azonban Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, a szállítás során felmerült károkért.
5.1.8. Garanciális feltételek
A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni: A info@tapetawebaruhaz.hu címére vagy e-mailon formájában.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
•    a termék részletes adatait / a hiba rövid leírását stb. /,
•    az eladás időpontját és helyét,
•    reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell.

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a Hajlék-2000 Kft. fenntartja magának. A jogos reklamációnak elismert termékeket a Hajlék-2000 Kft. a vevő kérésére téríti, vagy igény szerint új termékre cseréli.
5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei
5.2.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie a honlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.
5.2.2. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (Bankkártyával való fizetési mód, előreutalás, utánvétes fizetés)
A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.
6.1. Bankkártyás online fizetési rendszer
6.1.1. A bankkártyával való fizetés a CIB Bank Zrt. szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.
6.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.
6.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.
6.1.4. Az elfogadható bankkártya típusok: VISA, MASTERCARD és MAESTRO
7.1. Reklamáció
Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. Amennyiben a reklamáció jogos, kérésére az árut, kicseréljük vagy ellenértéket visszatérítjük. Az árut kérjük az alábbi címre visszaküldeni, vagy személyesen eljuttatni:
Hajlék-2000 Kft. 1089 Budapest, Delej. u. 43.
A visszaküldéshez kérjük mellékelni a számlát, valamint az ellenérték visszafizetésére szolgáló bankszámlaszámot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem áll módunkban figyelembe venni.
A terméket eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell visszajuttatni a Hajlék-2000 Kft. 1089 Budapest, Delej. u. 43. címére.
Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terhelik. Utánvéttel történő visszaküldést nem áll módunkban átvenni.
7.2. A felelősség korlátozása
A Tapétawebáruház.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Hajlék-2000 Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
•    Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
•    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.tapetawebaruhaz.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
•    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
•    Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
•    Bármely szoftver nem megfelelő működése.
•    Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
A Hajlék-2000 Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a www.tapetawebaruhaz.hu áruházhoz való csatlakozás miatt a vásárlónál következett be.
Egyedül a vásárló felelős a www.tapetawebaruhaz.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a www.tapetawebaruhaz.hu áruházban való vásárlásért.
A Hajlék-2000 Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.
A Hajlék-2000 Kft. bármikor szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.tapetawebaruhaz.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba, de folyamatban lévő teljesítésre nem vonatkozik.
A Hajlék-2000 Kft. bármikor szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és/vagy a www.tapetawebaruhaz.hu webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét. A Hajlék-2000 Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás online megtalálható a www.tapetawebaruhaz.hu áruházban. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Hajlék-2000 Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult kifogást emelni a döntés ellen és kártérítést követelni.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért, téves adatokért nem vállalunk felelősséget! A megjelenített termék képek csak illusztrációként szerepelnek, és eltérhetnek a valóságtól.
 
Jogi rendelkezések
1.    A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket.
2.    Az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza.
3.    Az internetes vásárlásokra vonatkozó jogszabályok a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései tartalmazzák.
4.    A sérelmi díjról az új PTK 2011. évi CXII. törvény 17. alcím rendelkezése alapján módosul.
5.    Az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályairól a 2013. évi V. törvénykönyv XVI. fejezete rendelkezik.